Service

CLAAS MAXI CARE

Maksimal driftssikkerhet kombinert med avtalte servicepriser - det er grunntanken i vårt serviceprogram CLAAS MAXI CARE. Dette er en ekstra serviceavtale for dine maskiner og gir deg høy grad av sikkerhet utover den lovbestemte garantien. Du velger ditt individuelle avtalenivå slik at du vet hvor mye du skal budsjettere for eventuelle reparasjoner. Slik oppnår du god økonomistyring og forutsigbarhet og unngår plutselige utgifter til uventede reparasjonskostnader. Du kan stole på CLAAS. Vi lager gjerne et komplett serviceprogram for dine CLAAS maskiner.

Pålitelighet kan planlegges: Med tilrettelagte serviceavtaler

Hvis det oppstår et problem så kan våre servicemekanikere være på plass i løpet av kort tid. Godt kvalifiserte og vel utstyrte mekanikere som kan løse de fleste problemer.

Vi kan koordinere rask levering av den delen det er behov for til din adresse. Vi forstår at god service ikke bare betyr kvalitet, men også at kvaliteten må stå i forhold til prisen du betaler.

Pålitelighet kan planlegges: Ved regelmessig kontroll

Høstemaskiner er spesielt utsatt for store påkjenninger i korte, hektiske perioder. Derfor er det viktig at de kontrolleres jevnlig og at slitte deler byttes i tide.
Vi anbefaler en årlig kontroll etter hver sesong. Da oppdages begynnende slitasje og eventuelle svakheter på et tidlig stadium.

Noen ganger kan vi til og med løse problemer uten å være tilstede.

CLAAS TELEMATICS trådløs funksjonalitet i din maskin gjør at du kan få hurtig assistanse fra en CLAAS serviceteknikker. Tekniske data fra din CLAAS maskin kan overføres trådløst via mobil/internet til teknikeren sitt diagnoseutstyr. Teknikeren finner ut av hvilken del du måtte ha behov for. Han eller hun kommer deretter til deg med den delen som er påkrevd. Tiden du sparer gir deg bedre mulighet til å benytte din maskin.